הכנס הבינלאומי ה-23 של טיפול במשחק בחול

בתאריכים 5-10 באוגוסט 2015 יתקיים הכנס הבינלאומי ה-23 של טיפול במשחק בחול, באוטווה, קנדה.

הכנס הבינלאומי ה-23 של טיפול במשחק בחול