מייסדי ISTA:

רינה פורת וד"ר ברט מלצר

בעלי תפקידים נוכחיים:

מזכירה: ד"ר גלית בן אמיתי
גזברית: עדנה שחורי
נציגה לארגון הבינלאומי: לינור שטינהרדט

חברי העמותה:

ברט מלצר  050-590-0021
רנה פורת  050-540-2257
מיכל טרודרט  052-381-4456
ליאלה אברמוביץ'  054-797-4497 , 03-535-2125
חנה אקר 03-648-1826
רותי פרנק  054-446-5572
לילך גלקין

מורים מוסמכים