הנחיות לכתיבת עבודות במסגרת ההכשרה של טיפול באמצעות משחק בחול

במסגרת הלימודים, יש לכתוב שתי עבודות:

  1. חקירה של סימבול: כל אחד יבחר סימבול שמעניין אותו, ויכתוב על משמעויותיו השונות, ייצוגים שונים שלו ואמפליפיקציות (מאגדות, מיתולוגיה, אמנות, תרבויות שונות וכד'). הכוונה היא להתייחס לעומק לסימבול, ברמה התאורטית, תוך שימוש בביביליוגרפיה (לפחות חמישה מקורות). כמו כן, רצוי לתת הדגמה קלינית דרך טיפול: להראות התפתחות של הסימבול בתהליך טיפולי בארגז חול, ו/או משמעויות שונות של אותו סימבול בחומר הקליני, ו/או סימבולים שונים של אותו ארכיטיפ בתהליך טיפולי בארגז חול.
  2. העבודה השנייה תהיה על כל נושא מתוך הטיפול בארגז חול, שמעורר בכם עניין. ניתן לעשות עבודה נוספת על סימבול. או לשאול שאלה פתוחה ולחקור אותה. דוגמאות:

א. שאלות הקשורות לשימוש בחול יבש או רטוב.

ב. שאלות הקשורות במיקום בארגז – למשל הנחת חפצים על דופן הארגז.

ג.שאלות הקשורות באינטראקציה עם המטפל.

ד. שאלות הקשורות בעבודה עם אוכלוסיות מסוימות בחול, כגון: פסיכוטיים, קרבנות של גילוי עריות, ילדים היפראקטיביים וכד'.

ה. ביטוי והתפתחות של אלמנט מסוים מתוך חייו או מעולמו הפנימי של המטופל, בארגז החול: אבדן, טראומה, זוגיות, וכד'.

גם בעבודה זו, רצוי לשלב חומר תיאורטי (תוך שימוש במספר מקורות) וקליני, מתוך עבודתכם עם מטופלים בארגז חול.

לפחות אחת מהעבודות חייבת לכלול חומר קליני מעבודתכם.    

מטרת העבודות להראות את ההטמעה של ידע תאורטי, היכולת לחקור ידע על סימבולים ונושאים הקשורים בטיפול במשחק בחול, והשילוב בין חומר תיאורטי וקליני.

 

המלצות למבנה העבודה:

כל עבודה תהיה באורך כ- 10-15 עמודים (ברווח כפול) בפונט 12.

העבודה תכלול שער עם שם המחבר, פרטים אישיים, שם המנחה, ותאריך הגשה. התוכן הפנימי- תוכן עניינים, רשימת איורים, מבוא, פרקים מסודרים עם כותרות ותת-כותרות, סיכום ומסקנות.

יש להקפיד על רשימה ביבליוגרפית מסודרת לפי הרישום המקובל ב-APA.